TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETINING PEDAGOGIKA INSTITUTI USTAVI