Professor-o`qituvchilar

Universitet professor-o‘qituvchilarining o‘quv yuklamalari va shtat birliklari

2018-2019 o‘quv yili uchun o‘quv rejalar asosida o‘quv yuklamalar xisoblab chiqildi.


2018-2019 o‘quv yili uchun o‘quv yuklamalari  422.624 soatni tashkil etdi, shulardan 67.010 soat ma’ruza, 133.571 soat amaliy mashg‘ulot, 48.791 soat seminar mashg‘uloti, 37.423 soat laboratoriya mashg‘ulot, 44.393 soat reyting, 6.012 soat kurs ishi, 25.890 soat BMI, MD, 10.360 (qo‘shimcha 2000 soat DAK raislariga) soat DAK, 7.521 soat ochiq darslar va qayta topishirish, 15.123 soat malakaviy amaliyot (o‘quv amaliyoti, pedagogik amaliyot, IPI. ITI)ni, maxsus sirtqi va ikkinchi oliy ta’limning ta’lim yo‘nalishlari uchun jami 26.531 soatni   tashkil etadi.


2018-2019 o‘quv yilida 559.0 shtat birligida faoliyat yuritdi. Ulardan, 33.75 shtat birligida professor, 129.0 shtat birligida dotsent, 119.75 shtat birligida katta o‘qituvchi, 276.5 shtat birligida o‘qituvchi.