Fakultetlararo umumta`lim fanlarini o`qitish kafedrasi